Home » 2018 »Září

Účely budov

Tak již za císaře Josefa II. se zrušila spousta klášterů a z jejich budov se udělaly skladové budovy, kasárna, školy, či koleje a podobně. Mnoho církevních staveb bylo po válce a roce 1948 využito jako příbytky pro chudé bez přístřeší, nemocnice, školy, objekty zemědělských družstev, úřady, muzea. Po roce 1989 se některé církevní stavby vrátily, z jiných vznikly opět úřady, sklady, tržnice, z mnoha prodejen potravin vznikly drobné fabriky, vietnamské tržnice, prodejny luxusního zboží, autosalony a podobně. Z restaurací se udělaly kluby, erotické podniky, ze zprivatizovaných fabrik sklady, šrotiště, zdroje stavebního materiálu, lukrativní pozemky pro developery.

Společné prvky

Každá stavba musí mít nosnou konstrukci, a zastřešení, k tomu samozřejmě inženýrské sítě a vstupní otvory, plus zajištění osvětlení uvnitř. (Nemusí to být ale nutně okna!) A u všech vícepodlažních budov si nelze nepředstavit Schodiště .